Boltepistol DX 460-F8

•Kan brukes til nesten alle applikasjoner og er den mest allsidige •Fester spiker til betong og stål •Fester magasinert spiker opptil 72 mm lengde •Fester stålskiver sammen med magasinert spiker •Fester forskalingsanslag og plastskiver med magasinert spiker •Fester gjengebolter til stål og betong

Kontakt oss

Privacy Preference Center